Har dit barn en ulykkesforsikring?

10. august 2018 09:30
Dit barn er IKKE dækket af skolens forsikring

​Mange forældre tror, at deres børn er ulykkesforsikret gennem indboforsikringen, eller at skolen har en forsikring, der dækker, hvis deres barn kommer til skade på skolens legeplads eller under en fodboldkamp i skolegården. 

Men indboforsikringen dækker ikke, hvis barnet selv kommer til skade. Den dækker kun familiens indbo, og hvis barnet er skyld i, at andre kommer til skade eller ødelægger andres ting.

Himmerland Forsikrings ulykkesforsikring har nogle af markedets bedste dækninger

Ulykkesforsikringen har mange fordele - eksempel får man dobbelterstatning allerede fra 30 % varigt mén, og ubegrænset dækning af udgifter til lægeordineret behandling hos fysioterapeut og kiropraktor i 12 måneder efter en ulykke. Desuden er det et stort plus, at der er ubegrænset tandskadedækning, hvis man f.eks. vælter på cykel eller er uheldig i en fodboldkamp. Og som et af de eneste selskaber i Danmark dækker vi tyggeskader, hvis man for eksempel tygger på en hård karamel og får en tyggeskade – vi stiller ikke har noget krav om, at skaden skal skyldes et fremmedlegeme i maden.

Særlig børnedækning

I tilknytning til ulykkesforsikringen kan du tegne en særlig børnedækning. Her ydes der strakserstatning på 1 % af forsikringssummen, hvis barnet pådrager sig en brudskade - også selvom bruddet ikke medfører varigt mén.

Børnedækningen dækker endvidere, hvis barnet får varigt mén efter sygdom.

Noget af det værste vi som forældre kan forestille os er, at ens barn får varige mén efter alvorlig sygdom. De fleste gængse børneulykkesforsikringer dækker ikke varigt mén efter sygdom, men det gør vores børnedækning.

Børnedækningen i ulykkesforsikringen skelner ikke mellem sygdom og ulykke, og der ydes således erstatning ved de varige mén, der ofte kan følge i kølvandet på en alvorlig sygdom. Også i forbindelse med indlæggelse ydes der erstatning, hvis der er tale om indlæggelse i minimum 7 dage.

Kig ind i vores forsikringsbutik i Aars eller Aalborg eller ring 96 98 18 00 og lad os hjælpe dig med en ulykkesforsikring til dit skolebarn.

Læs mere om Ulykkesforsikring