Varsling om gebyrer

31. august 2018 08:00
Varsling af nyt gebyr for betaling af forsikringspræmie ved brug af betalingsservice (BS) samt forhøjelse af gebyr for præmieopkrævning via girokort - gældende pr. 1. november 2018:

Betalingsgebyr til Betalingsservice (BS):

Med virkning fra 1. november 2018 indføres der et nyt gebyr for betaling af din forsikringspræmie ved brug af betalingsservice (BS). Gebyret skal dække de omkostninger, vi har til Nets for brugen af betalingsservice samt vores egne håndteringsomkostninger.

Gebyret vil udgøre 10 kr. pr. præmiebetaling. Der betales ikke ekstra gebyr ved ønske om månedlig, kvartårlig eller halvårlig præmiebetaling.

Det eksisterende præmietillæg på 5 % ved halvårlig præmiebetaling samt 8 % ved kvartårlig præmiebetaling bortfalder dog samtidig pr. 1. november 2018.

 

Opkrævningsgebyr ved girokort:

Med virkning pr. 1. november 2018 forhøjes gebyret for præmieopkrævning via girokort fra 45 kr. pr. girokort til 60 kr. pr. girokort. Forhøjelsen af gebyret skyldes øgede håndteringsomkostninger for girokortopkrævninger og -indbetalinger.  

Det eksisterende præmietillæg på 5 % ved halvårlig præmiebetaling samt 8 % ved kvartårlig præmiebetaling bortfalder dog samtidig pr. 1. november 2018.

 

Ovenstående gebyrændringer har ingen betydning for dine forsikringer i øvrigt, og du kan til enhver tid se oversigt over gældende lovbestemte bidrag og afgifter samt selskabets egne gebyrer HER.