Pressemeddelelse

2012 blev et godt år for Himmerland Forsikring

19. marts 2013 11:50
Det nordjyske forsikringsselskab gør sig klar til 125 års jubilæum.

Himmerland Forsikring fik i 2012 et samlet resultat, som adm. direktør Ole Færch betegner som meget tilfredsstillende. Resultat før skat blev et overskud på 69,3 mio. kr., og resultatet efter skat på 58,1 mio. kr. Selskabets egenkapital udgør herefter 554,1 mio. kr. Koncernens bruttopræmieindtægter er på 364,7 mio. kr., og præmieindtægterne for egen regning udgør 299,5 mio. kr. 

”2012-resultatet på forsikringsdriften er usædvanligt og meget anderledes end de 4 forudgående års forsikringsresultater, hvor der i gennemsnit har været en bruttoskadeprocent på 70,4 og en combined ratio på 94,9, hvor de tilsvarende tal i 2012 er meget lavere. Denne udvikling skyldes i væsentlig grad færre, større brandskader end tidligere år, ligesom 2012 ikke har været præget af voldsomme vejrligsskader i modsætning til 2011. Selskabet har forventning om et mere gennemsnitligt forsikringsår i 2013”, siger adm. direktør Ole Færch. 

Selskabet står i 2013 overfor at kunne markere sit 125 års jubilæum som gensidigt forsikringsselskab. Med afsæt i det meget tilfredsstillende resultat for 2012 kunne det ikke være mere nærliggende end at fejre denne mærkedag ved at give de mange forsikringskunder en form for jubilæumsbonus i tilknytning hertil. 

”Vi har ikke færdiggjort vores overvejelser herom, og jubilæumsdagen er også først den 1. september 2013. Men bestyrelsen vil på selskabets ordinære generalforsamling løfte sløret for, hvordan selve 125 års jubilæet vil blive fejret med forsikringskunderne”, tilføjer Ole Færch. 

Der er i forbindelse med markeringen af årets jubilæum også afsat midler til udbygning af kendskabet til Himmerland Forsikring og den særlige egenskab, der ligger i at være et gensidigt selskab, der driver forsikringsvirksomheden på medlemmernes præmisser og udelukkende skal sikre medlemmernes interesser på et økonomisk forsvarligt grundlag. 

”Det er fremover vigtigt, at også nye forsikringskunder er klar over, at Himmerland Forsikring er for dem, som ønsker at vælge en forsikringssamarbejdspartner, der står for begreber som lokal, personlig betjening, gode produkter, nærhed ved skader og i øvrigt har interesse for og bidrager til den fortsatte udvikling i denne del af Danmark”, forklarer Ole Færch. 

Ole Færch fremhæver tillige, at et godt resultat af datterselskabsdrift stadig har en høj bevågenhed i koncernen, og han er derfor også særdeles godt tilfreds med, at Concordia Forsikring as. kom meget tilfredsstillende gennem året med et forsikringsteknisk overskud på 24,2 mio. kr. og et resultat efter skat på 22,3 mio. kr. Der er optjent bruttopræmier for 230,5 mio. kr., mens præmier for egen regning udgør 155,1 mio. kr. 

Fortsat tiltro til fremtiden 
Himmerland Forsikring er, som moderselskab i en velkonsolideret forsikringskoncern, i stand til at opfylde den nuværende lovgivnings krav om basiskapital ca. 18 gange, hvilket vil have en positiv indflydelse på koncernens fremtidige udvikling i en tid, hvor bl.a. ny lovgivning stiller store krav til mindre forsikringsvirksomheder, og derfor kan betyde yderligere konsolidering i forsikringsverdenen. 

Den 1. april 2013 har der været drevet forsikringsselskab på Himmerlandsgade 110 i Aars gennem 100 år. Det nuværende hovedkontor er mange gange større end det oprindelige, men indstillingen til at løse de forsikringsmæssige opgaver for medlemmerne har ikke ændret sig gennem de mange år. 

”Det forpligter at være en del af og have historien med sig, og vi ser med baggrund i en intensiv udvikling af vores IT-system, en decentral organisation og et godt lokalt markedskendskab fortsat fortrøstningsfuldt på opgaven med at videreudvikle og udbygge denne, så Himmerland Forsikring-koncernen også om mange år vil være at finde i feltet blandt danske forsikringsvirksomheder og dermed fastholde gode, lokale arbejdspladser. Derfor bruger vi pæne beløb på flere former for markedsføring af Himmerland, ligesom vi også gennem Fonden Himmerland i forskellige sammenhænge yder støtte til foreninger m.v. Det er jo til fælles gavn og styrke, når rigtig mange nordjyder foretrækker at tegne deres forsikringer i landsdelen, og dermed er med til at sikre, at det også i mange år fremover vil være muligt at være forsikret i et gensidigt forsikringsselskab, der netop er til alene for kunderne i Nordjylland”, slutter Ole Færch. 

19.03.2013