Pressemeddelelse

2013 blev et meget tilfredsstillende år

17. marts 2014 12:10
Jubilæumsåret blev også præget af voldsomme stormskader

Himmerland Forsikring fik i 2013, hvor selskabet kunne markere sit 125 års jubilæum, et samlet resultat, som adm. direktør Ole Færch betegner som meget tilfredsstillende. Resultat før skat blev et overskud på 62,7 mio. kr., og resultatet efter skat på 54,5 mio. kr. Selskabets egenkapital udgør herefter 608,5 mio. kr. Koncernens bruttopræmieindtægter er på 359,9 mio. kr., og præmieindtægterne for egen regning udgør 292,2 mio. kr.

”Det er tilfredsstillende, at koncernen fortsat kan fastholde en positiv forretningsmæssig indtjening, selvom de samfundsmæssige forudsætninger stadig er stramme. Selskaberne har for at fastholde denne udvikling gennemført en ændring af salgs- og serviceringsindsatsen, der - sammen med en fortsat udvikling af produktudbuddet til privatforsikringskunder - skal øge selskabernes konkurrencekraft på dette vigtige markedsområde”, siger adm. direktør Ole Færch. 

Forsikringsvirksomheden viser et samlet overskud på 17,8 mio. kr. mod 35,3 mio. kr. året før, hvor forskellen næsten svarer til påvirkningen for egen regning fra stormskaderne i efteråret 2013, som medførte samlede skader for egen regning på 17,5 mio. kr. 

”Årsresultatet, der er påvirket af disse større stormskadebegivenheder, viser en stabil tendens i basisforretningen, som vil være udgangspunkt for det videre arbejde med at udvikle koncernens forsikringsdel i de kommende år. Stormskadebegivenhederne giver således ikke anledning til ændring i hverken priser eller forsikringsvilkår på de berørte forsikringstyper”, tilføjer Ole Færch.

Selskabet har, som et led i markeringen af sit 125 års jubilæum, indført en jubilæumsrabat, der over 2 år tilgodeser selskabets forsikringstagere på udvalgte privatforsikringsbrancher med godt 10 mio. kr. Jubilæumsrabatten, som udbetales ved forsikringernes kommende årlige hovedforfald, vil samtidigt påvirke de samlede præmieindtægter i denne periode. Endvidere har selskabet den 1. marts 2014 åbnet ny forsikringsbutik i Aars, hvorfra salg til samt betjening og servicering af privatforsikringskunderne skal varetages. 

”Der iværksættes dermed en dynamisk servicering af den bestående bestand af forsikringstagere, som således løbende kan blive opdaterede til vores seneste gode produktudgaver inden for privatforsikring til konkurrencedygtige priser, der også begynder at interessere nye forsikringstagere”, forklarer Ole Færch.

Ole Færch fremhæver tillige, at et godt resultat af datterselskabsdrift stadig har en høj bevågenhed i koncernen, og han er derfor også godt tilfreds med, at Concordia Forsikring as. kom tilfredsstillende gennem året med et forsikringsteknisk overskud på 18,8 mio. kr. og et resultat efter skat på 12,8 mio. kr. Der er optjent bruttopræmier for 226,3 mio. kr., mens præmier for egen regning udgør 148,9 mio. kr.

Stor tiltro til fremtiden

Himmerland Forsikring er som moderselskab i en velkonsolideret forsikringskoncern i stand til at opfylde den nuværende lovgivnings krav om basiskapital godt 18 gange, og selskabet er dermed godt forberedt til de kommende udfordringer, hvor bl.a. ny lovgivning stiller ganske store krav til både ledelse og kapital i mindre forsikringsvirksomheder. Krav, der kan betyde yderligere konsolidering i forsikringsverdenen.

”Himmerland Forsikring har målrettet forberedt sig til disse nye krav gennem flere år, og vi ser derfor fortrøstningsfuldt frem hertil. Det har gennem årene været et gennemgående træk, at vi ikke har gjort tingene mere komplicerede end nødvendigt, men samtidigt søgt at udnytte mulighederne - herunder gennem en solid IT-udvikling - til at skabe et velfungerende fundament for den daglige drift. Dette er med til at sikre, at det også i mange år fremover vil være muligt at være forsikret i et gensidigt forsikringsselskab, der trods 125 år stadig er til for kunderne i Nordjylland”, slutter Ole Færch.

17. marts 2014