Pressemeddelelse

2014 blev igen et meget tilfredsstillende år for Himmerland Forsikring

19. maj 2015 15:00
Styrker kundenærværet med etablering af yderligere en forsikringsbutik i Aalborg C.

Himmerland Forsikring fik i 2014 et samlet resultat, som adm. direktør Ole Færch betegner som meget tilfredsstillende. Resultat før skat blev et overskud på 73,8 mio. kr., og resultatet efter skat på 64,1 mio. kr. Selskabets egenkapital udgør herefter 672,7 mio. kr. Koncernens bruttopræmieindtægter er på 362,3 mio. kr., og præmieindtægterne for egen regning udgør 298,7 mio. kr. 

”Vi har gennem de seneste tre regnskabsår opnået en positiv og stabil udvikling i de forsikringsmæssige resultater, samtidig med at vi har gennemført en omstilling af vores forretningsområder. Som gensidigt forsikringsselskab er det vigtigt at kunne opfylde forsikringstagernes behov og endvidere være i stand til at vise de forskellige fordele ved at være kundeejet, nærværende og solidt. At vi derudover lokalt fortsat kan beskæftige en betydelig del af koncernens 109 medarbejdere i Nordjylland tjener yderligere som et stort plus for os”, siger adm. direktør Ole Færch.

Forsikringsvirksomheden viser et samlet overskud på 14,9 mio. kr. mod 17,8 mio. kr. året før, hvor forskellen næsten svarer til påvirkningen fra den jubilæumsrabat, der - som led i markeringen af Himmerland Forsikrings 125 års jubilæum som gensidigt forsikringsselskab - bliver udbetalt over 2 år. I 2014 har denne betaling andraget 5,5 mio. kr., som er fragået såvel årets præmieindtægt som årets forsikringsresultat.

”Det er meget tilfredsstillende, at koncernen fortsat kan fastholde en positiv forretningsmæssig indtjening, som kommer vores forsikringstagere til gode. Selskaberne har for at fastholde denne udvikling gennemført en ændring af salgs- og serviceringsindsatsen og endvidere opdateret hele privatforsikringsproduktsortimentet. Samtidigt er der foretaget en justering af tarifmodeller, hvilket har medført yderligere fordele på privatforsikringsområdet. Selskaberne står derfor godt rustet til at møde den skærpede konkurrence, både for eksisterende og nye forsikringstagere”, tilføjer Ole Færch.

Selskabet åbnede den 1. marts 2014 en ny forsikringsbutik i Aars, hvorfra salg til samt betjening og servicering af privatforsikringsporteføljen varetages. De indhøstede erfaringer er, at dette nye initiativ er blevet meget positivt modtaget af forsikringstagerne, som sætter pris på den personlige og nære betjening og ikke mindst den dynamiske servicering, som også er en del af gensidigheden.

”Baseret på erfaringerne med den nye forsikringsbutik i Aars har selskabet planlagt at udvide den kundevendte betjening med yderligere en forsikringsbutik, der forventes at kunne åbne for såvel nye som bestående kunder i centralt beliggende og velindrettede lokaler i Aalborg C i løbet af maj måned 2015. Dermed udbygges det lokale særpræg, som understøtter, at selskabet er ”tæt på og ligetil”, forklarer Ole Færch.

Ole Færch påpeger, at stabile resultater af datterselskabsdrift stadig har en høj bevågenhed i koncernen, og han er derfor også godt tilfreds med, at Concordia Forsikring as. kom tilfredsstillende gennem året med et forsikringsteknisk overskud på 19,8 mio. kr. og et resultat efter skat på 18,0 mio. kr. Der er optjent bruttopræmier for 235,0 mio. kr., mens præmier for egen regning udgør 157,1 mio. kr. Med henblik på at kunne øge denne forretningsmæssige udvikling i de kommende år har moderselskabet i løbet af regnskabsåret tilført datterselskabet yderligere 50 mio. kr. i aktiekapital, hvorefter Concordia Forsikrings egenkapital ultimo 2014 andrager 215,7 mio. kr.

Positiv forventning til fremtiden

Himmerland Forsikring er som moderselskab i en velkonsolideret forsikringskoncern i stand til at opfylde den nuværende lovgivnings krav om basiskapital godt 20 gange, og koncernen er dermed godt forberedt til de kommende udfordringer, hvor bl.a. ny lovgivning stiller ganske store krav til både ledelse og kapital i mindre forsikringsvirksomheder, og kan derfor betyde yderligere konsolidering i forsikringsverdenen.

”Himmerland Forsikring har målrettet forberedt sig til disse nye krav gennem flere år, og vi ser derfor fortrøstningsfuldt frem hertil, ligesom vi gennem forsikringsporteføljeoverdragelser gennem de seneste år har opnået god erfaring i at kunne integrere sådanne i koncernen – seneste eksempel er Læsø Brand Forsikring, som bevarer sin lokale forankring gennem eget kontor med en ansat på Læsø. Udover et solidt økonomisk fodfæste har Himmerland Forsikring-koncernen endvidere den fordel, at vi både kan operere lokalt i flere markedsområder og samtidigt udnytte de fordele, herunder på IT-udvikling, som bliver en nødvendighed for at kunne drive en moderne forretningsmodel, der vil kunne videreudvikles i de kommende år på et forsvarligt omkostningsmæssigt niveau”, slutter Ole Færch.

 

18.03.2015