LandboligTotal

LANDBOLIGTOTAL

LandboligTotal er en enkel forsikringspakke for nedlagte landbrug, der samler alle de nødvendige dækninger i én forsikringsløsning.

Ejer du et nedlagt landbrug, og er det ordentligt forsikret? Himmerland Forsikring har sammensat en enkel forsikringsspakke skræddersyet til tidligere landbrugsejendomme. Den hedder LandboligTotal.

LandboligTotal er en forsikring for tidligere landbrugsejendomme, som ikke længere bruges til deres oprindelige formål. Den samler alle de nødvendige dækninger i én forsikringsløsning, og omfatter alle værdier tilknyttet ejendommen og driften heraf, dvs. bygninger, landbrugsløsøre samt ansvar.

  • Bygningsforsikring
  • Landbrugsløsøre
  • Ansvar

Prisen på forsikringen af dit nedlagte landbrug afhænger af forskellige faktorer som f.eks. bygningernes størrelse. Kontakt os, og få et tilbud.

Læs mere

Bygningsforsikring

LandboligTotal dækker ejendommens bygninger. Der vil ofte være tale om en kombination af brandforsikring med kortslutningsdækning samt forsikring for anden bygningsbeskadigelse. Desuden kan du udvide din forsikring med svampe- og insektforsikring samt udvidet rørskadeforsikring. 

Ved tegning af LandboligTotal gennemgår vi din ejendom og aftaler præcist, hvad du kan forvente at få i erstatning – f.eks. for tagkonstruktion og mure på dine udbygninger. Erstatningsgarantien gælder i 5 år, hvorefter vi gennemgår din ejendom igen med henblik på fornyelse af erstatningsgarantien.

Landbrugsløsøre

LandboligTotal dækker alle de ting, du har anskaffet til ejendommen, f.eks. traktorer, maskiner, redskaber, værktøj, dyr, hø, halm, foder og afgrøder.

Ansvar

LandboligTotal indeholder også en ansvarsforsikring, der dækker de områder, der ikke er omfattet af en almindelig, privat ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen for LandboligTotal dækker f.eks. motoransvar for uindregistrerede traktorer. Den omfatter også det lovpligtige hundeansvar for alle gårdens hunde, eller hvis andre dyr forvolder skade.

Forsikringspræmie

Prisen på LandboligTotal afhænger af flere forskellige forhold, herunder omfanget af bygninger på ejendommen. Kontakt os for at høre nærmere om vores LandboligTotal pakke. Vi sørger for, at du får de råd og den vejledning, du har brug for, så du får den bedst mulige forsikringsløsning for din landbolig.