Gør sommerhuset klar til vinteren

02. oktober 2018 11:35
Frostsprængte vandrør, som er alle sommerhusejeres skræk, kan undgås med simple forholdsregler

Når du lukker sommerhuset eller kolonihavehuset ned for vinteren, skal der lukkes for vandet ved hovedhanen, og alle vandhaner i huset skal stå åbne, så anlægget bliver tømt for vand.

Når der ingen vand er i rørene, kan der ikke ske frostsprængninger. Sørg for, at toiletter og cisterner bliver tømt eller frostsikret, ligesom termostatstyrede blandingsbatterier, der konstant indeholder vand, skal afmonteres. Eventuelle opvaske- og vaskemaskiner bør ligeledes tømmes for vand.

Nej til vandskadedækning pga. frost

Forsikringen for sommerhuset dækker ikke vandskader som følge af frostsprængninger, der sker i rum eller bygninger, som ikke er tilstrækkeligt opvarmede.

Skal huset bruges i vinterperioden, og du ikke ønsker at tømme vandinstallationerne, skal det holdes helt frostfrit. Du skal sikre dig, at der er tilstrækkelig varme i huset. Det er ikke nok, at du blot har få varmegrader på radiatorerne.

Husk også at rense tagrender og at efterse taget for huller og revner, ellers kan det give store vandskader. Og så er det altid en god idé at bede nogen om at kigge efter huset, når det står tomt – jo hurtigere en skade opdages, des større er muligheden for at begrænse tabet.

De gode råd:

Hvis sommerhuset ikke er opvarmet

 • Luk for vandet ved hovedhanen og åbn vandhanerne for at tømme rørinstallationer og vandvarmer for vand. Få evt. rørene pustet gennem med luft.
 • Tøm opvaske- og vaskemaskine for vand.
 • Tøm toilet og cisterne for vand. Hvis en klud sættes i toilet, kan det hindre eventuelle lugtgener.
 • Toilet, cisterner og gulvafløb kan frostsikres med frostvæske, (1 del glycerin og 3 dele vand).
 • Afmonter termostatstyrede blandingsbatterier, der konstant indeholder vand.
 • Lås haveværktøj inde.

Hvis sommerhuset er opvarmet

 • Hold sommerhuset opvarmet, hvis rørene ikke tømmes for vand. Sommerhuset bør typisk være opvarmet til mere end 8-10 grader, når der er vand i vandrørene. I rigtig strenge vintre skal termostaten måske stilles endnu højere.
 • Vær særlig opmærksom på rør, der findes i uopvarmede rum, og rør, der er tæt på dårligt isolerede ydervægge eller løber under gulvene eller inde i køkkenskabe.
 • Luk altid for vandet ved hovedhanen, i perioden hvor sommerhuset ikke er beboet – det kan begrænse en eventuel skade.

Husk også:

 • At fjerne blade fra tagrender og efterse taget for revner og få udbedret fejl og mangler, så regn- eller tøvand ikke løber over og trænger ind i huset og forvolder skade.
 • At tjekke om træerne er syge, rådne eller har løstsiddende grene. Træer kan udgøre en fare for dit eget eller naboens sommerhus, hvis de vælter ved en kraftig storm.
 • At efterse om udendørs lamper og antenner hænger fast.
 • At få nogen til at kigge efter huset, når det står tomt.