Bådforsikring

BÅDFORSIKRING

Det giver tryghed på sejlturen at vide, at din båd er dækket af en ordentlig forsikring. Med vores bådforsikring får du ansvar, kasko og retshjælp i én løsning.

Vores bådforsikring er en forsikring til dig, som ejer en sejlbåd, en motorbåd, en lystyacht, en jolle eller en helt anden type lystfarttøj. Med den er du dækket, hvis du kommer til at forvolde skade, eller hvis din båd eller dine ejendele lider skade.

  • Ansvar
  • Kasko
  • Retshjælp

Prisen på en bådforsikring afhænger bl.a. af bådtype – det kan du læse mere om herunder. Du er også altid velkommen til at kontakte os og få et tilbud. 

Læs mere

Ansvar

I modsætning til køretøjer, så er en ansvarsforsikring ikke lovpligtig ved lystfartøjer. Men som bådejer er det trygt at vide, at du er godt dækket, hvis du kommer til at forvolde skader under sejlads. Ansvarsforsikringen betaler de skader, du måtte komme til at lave på andre personer og andres ting. Skader på dit eget lystfartøj er ikke dækket af ansvarsforsikringen.

Kasko

Kaskoforsikringen dækker de fleste typer skader, der kan komme på dit lystfartøj, f.eks. skader på skrog, rig, sejl, maskineri og almindeligt bådudstyr som lanterne, anker og fendere. Dit lystfartøj er også dækket i tilfælde af brand, tyveri, kæntring, grundstødning, kollision samt skader under ophaling og transport. Forsikringen dækker også skader på personlige ejendele som f.eks. støvler, sengetøj og fiskegrej.

Retshjælp

Lystfartøjsforsikringen omfatter også en retshjælpsforsikring. Forsikringen dækker sagsomkostninger i forbindelse med private retssager – både sager som rejses imod dig, og sager som anlægges af dig imod andre. Hos os dækker retshjælpsforsikringen udgifter helt op til 225.000 kr.

Forsikringspræmie

Prisen på lystfartøjsforsikringen afhænger af bådtype, bådens handelsværdi, dit sejladsområde, din sejladsperiode (sæson) samt din sejler-anciennitet. For hvert år, du sejler skadefri, falder din forsikringspræmie indtil det laveste trin er nået. Tegner du en lystfartøjsforsikring med en forhøjet selvrisiko, får du en billigere præmie. Har du et duelighedsbevis eller anden nautisk eksamen, får du yderligere rabat.